W listopadzie 2013 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu przystąpiła do projektu Szkoła w Ruchu.
Aby otrzymać tytuł SwR szkoła nasza musi spełnić i udokumentować odpowiednie zadania w wybranych obszarach.