Nowy skład Rady Uczniowskiej

Rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca: Karolina Durowicz VIa

Zastępca: Tomasz Wieczorek VIa

Zastępca: Laura Konat VIc

Koordynator: Katarzyna Cybulska Vc

Koordynator: Kornelia Orlik VI a

Sekretarz: Zuzanna Wieczorek VI a

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu

Rok Szkolny 2016/2017

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

1. WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego- Pasowanie na ucznia.
 2. Spotkanie organizacyjne nowej Rady Uczniowskiej.
 3. Wybór samorządów Klasowych.
 4. Opracowanie planu pracy wolontariatu.

- Analiza potrzeb na terenie szkoły i środowiska.

        -Określenie zasobów wolontariuszy.

        - Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu.

          -Omówienie celów i zadań pracy, zapoznanie z zasadami działania wolontariatu, omówienie cech wolontariusza.

 1. Stworzenie i zatwierdzenie planu pracy SU oraz wolontariatu, przedstawienie Dyrekcji szkoły i Radzie Rodziców.
 2. Zebranie samorządów

klasowych. Wybór członków sekcji.

 1. Zbiórka przyborów szkolnych „Kolorowe kredki”
 2. Tablica SU:

- Rozpoczęcie roku szkolnego

-Dzień Lasu w szkole

-Dzień Chłopaka

-Wolontariat w szkole

Rada Uczniowska, opiekun, sekcja porządkowa, sekcja artystyczna, sekcja dziennikarska, sekcja charytatywna

2. PAŹDZIERNIK

1.      Światowy Dzień Ochrony Zwierząt- zbiórka karmy, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Adopcja pieska ze schroniska „Psilasek”.

2.      Opiekun pierwszoklasisty-pomoc wolontariuszy w dyżurach nauczycieli.

 

3.      Dzień Edukacji Narodowej:

   Konkurs plastyczny kl. I-III: „Moja  nauczycielka” (wystawa prac nagrody),prowadzenie zajęć przez uczniów , Wykonanie drobnych upominków dla nauczycieli. Złożenie kwiatów na grobach nauczycieli uczących w SP1.

Tablica SU:  Światowy dzień ochrony zwierząt.

Dzień Edukacji Narodowej

Sekcja artystyczna

Sekcja charytatywna

Sekcja porządkowa

Opiekun SU

 

3. LISTOPAD

 

 1. Andrzejki- imprezy klasowe

 

 1. Czytelnicze czwartki wolontariatu w oddziale przedszkolnym.

 

 1. Pogotowie lekcyjne wolontariatu-pomoc kolegom w nauce.

 

 1. Nawiązanie współpracy ze starszymi wolontariuszami

(Liceum im. Mickiewicza)

 

 1. Tablica SU.

Zabawa Andrzejkowa

Gazetka patriotyczna 11 listopada.

 

 

Samorządy Klasowe

Sekcja artystyczna

Sekcja informatyczna

Sekcja charytatywna

Opiekun SU

4. GRUDZIEŃ

 1. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

 1. Czytelnicze czwartki wolontariatu w oddziale przedszkolnym.

 

 1. Klasowe Mikołajki.

 

4.      Wykonanie kolorowanek dla pacjentów oddziału dziecięcego w szpitalu. Pisanie listów i kartek świątecznych do chorych dzieci.

 

6.Zaangażowanie  dorosłych w akcje charytatywne:

 np. I ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Dzieci dzieciom.

Świąteczna paczka.

 

 1.  Akcja Góra Grosza.

 

 1. Świąteczne życzenia dla zaprzyjaźnionych placówek

 

 1. Tablica SU:

Działania charytatywne SU

 

Samorządy Klasowe

Sekcja artystyczna

Sekcja porządkowa

Sekcja informatyczna

5. STYCZEŃ

   

1.      Zabawa Karnawałowa.

 

 1.  Czytelnicze czwartki wolontariatu w oddziale przedszkolnym.

 

 

     3.  Dzień Babci i Dziadka w domu seniora.

     3. Tablica SU: Zdjęcia z zabawy karnawałowej.

Sekcja porządkowa i artystyczna,

opiekun SU

6. LUTY

 

 1. Finał akcji charytatywnej Góra Grosza.

 

 1. Bezpieczne ferie: roznoszenie ulotek wśród uczniów.

 

 1. Czytelnicze czwartki w przedszkolu.

 

 1. Poczta Walentynkowa.

 

 1. Tablica: Działalność wolontariatu  SU

 

Sekcja porządkowa i artystyczna, sekcja informatyczna, opiekun SU

7. MARZEC

 1. 4 marca- Dzień muszki i krawata.

 

 1. Czytelnicze czwartki w przedszkolu.

 

 1. Wiosenna zbiórka karmy dla schroniska.

 

 1. Dzień Kobiet w szkole.

 

Sekcja artystyczna,

opiekun SU

8. KWIECIEŃ

 1. Powitanie wiosny włączenie się do projektu szkolnego.

 

 1. Akcja charytatywna dla hospicjum: Pola Nadziei.

 

 1. Tablica SU: Wielkanoc.

         

Sekcja porządkowa i artystyczna, opiekun SU

9. MAJ

 1.  Kampania wyborcza do Rady Uczniowskiej.

 

 1. Podsumowanie działalności wolontariatu. Wycieczka Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Tablica: Rocznica Konstytucji 3 maja.

Sekcja porządkowa i artystyczna

10. CZERWIEC

1.      Tablica: Ile dni do wakacji.

 

2.      Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

3.      Zebranie SU podsumowujące działalność.

Sekcja porządkowa i artystyczna, charytatywna, informatyczna, opiekun SU

CAŁY ROK SZKOLNY

·         Włączanie się w działalność szkoły.

·         Dokumentowanie pracy SU

·         Włączanie się w akcje charytatywne,

·         Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości poprzez udział pocztu sztandarowego.

Sekcja charytatywna, sekcja informatyczna, poczet sztandarowy, opiekun SU

 

 

Plan pracy wolontariatu SU.

 

 

I Analiza możliwości na terenie szkoły i środowiska.

1.      Określenie zasobów wolontariuszy.

2.   Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu.

  3. Omówienie celów i zadań pracy, zapoznanie z zasadami działania wolontariatu, omówienie cech wolontariusza.

   4.   Zasady działania wolontariatu w szkole.

 

II Analiza potrzeb na terenie szkoły i środowiska.

1.      Ustalenie akcji charytatywnych stałych i bieżących.

2.      Poszukiwanie współpracowników.

3.      Nawiązanie kontaktu z innymi wolontariuszami.

 

III  Bieżąca analiza propozycji i organizowanie poszczególnych akcji.

1.      Współpraca z sekretariatem szkoły (akcje charytatywne przychodzące pocztą).

2.      Współpraca z pedagogiem szkolnym (bieżące potrzeby rodzin i uczniów).

3.      Współpraca z instytucjami (stowarzyszenia, starostwo powiatowe, fundacje, domy dziecka i domy samotnej matki).

4.      Współpraca z rodzicami.

 

IV Wypracowanie praktycznych rozwiązań w organizowaniu pracy wolontariatu.

1.      Dokumentowanie akcji.

2.      Sprawozdania ze zbiórek i protokoły.

3.      Liczenie pieniędzy.

4.      Ogłoszenia.

5.      Opieka nad wolontariuszami.