Rada Rodzicow SP1

    Prezydium Rady Rodziców:
  1. Leszek Jaworski – przewodniczący
  2. Anna Puzon– zastępca przewodniczącego

W roku szkolnym 2016 / 2017 ustalona została składka na Radę Rodziców w wysokości 40 zł. Wpłaty można dokonywać w całości lub ratami.