Lekcja   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
1 800 – 845 31 ed.pol. 31 ed.pol. 31 j.niem. 31 ed.społ, 31 ed.pol.
2 855 – 940 31 ed.przyr. 31 ed.mat. 20 zaj. komp. 8 w-f 8 w-f
3 950 – 1035 31 ed.mat. 31 ed.muz. 31 religia 31 ed.mat. 31 ed.mat.
4 1050 – 1135 31 j.niem. 31 religia 31 ed.mat. 31 ed.pol. 31 ed.plast.
5 1145 – 1230 s w-f 31 ed.tech. 31 ed.pol.        
6 1245 – 1330                    
7 1340 – 1425                    
8 1435 – 1520                    
9