Regulamin konkursu na pocztówkę „Święta Magdalena patronem miasta Lubań”

Załącznik do konkursu „Święta Magdalena patronem miasta Lubań”